Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Beek- en valleiherstel De Winge Beek- en valleiherstel De Winge

Natuurvriendelijke oeverzones, vernattingsmaatregelen en een aangepast ruimingsbeheer voor het herstel van de vallei, de waterloop en de biodiversiteit.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.