Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Regelbare stuw 'Grote Steunbeer' Diest

Regelbare stuw 'Grote Steunbeer' Diest

Het sluizencomplex ‘Grote Steunbeer’ is een beschermd monument dat deel uitmaakt van de 19de eeuwse verdedigingsgordel rond Diest. Op initiatief van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) wordt de huidige sluis vervangen door een regelbare stuw en wordt de sturing van de stuw gedigitaliseerd. Dit zorgt voor vernatting in de hoger gelegen gebieden, onder meer door een verhoging van het grondwaterpeil in het Webbekoms Broek. Door de slimme sturing kan men beter inspelen op het voorkomen van droogte in de omgeving. Door de verbinding tussen de Demer en de Oude Demer te herstellen kan er opnieuw Demerwater door het centrum van Diest stromen. Deze ingrepen beschermen de omgeving ook beter tegen wateroverlast en geven de biodiversiteit meer kansen.

Meer info: Renovatie Grote Steunbeer

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.