Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Herstel vijversysteem de Caetsweyers in Diepenbeek

Dit project maakt deel uit van het landinrichtingsproject De Wijers

Herstel vijversysteem de Caetsweyers in Diepenbeek

In Diepenbeek herstelt de natuurvereniging Limburgs Landschap in het natuurgebied Caetsweyers een uniek cascadesysteem van vijvers. Het vervuild slib wordt uit de vijvers verwijderd en het systeem om de vijvers te vullen en te ledigen wordt hersteld. De vijvers krijgen schuinere oevers en de dijken worden verstevigd. Hierdoor kan het vijversysteem meer water opslaan en verbetert de waterkwaliteit. Ook de waardevolle natuur in en om de vijvers krijgt meer kansen. De natuurvereniging Limburgs Landschap staat ook in voor het beheer van de Caetsweyers.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.