Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Wielsbeke: Speelbos Sint-Baafs-Vijve

Dit project behoort tot de Lokale Gebiedsdeal Droogte Geïntegreerde aanpak van de Leievallei Wervik-Deinze

De gemeente Wielsbeke wil met het project 'Speelbos Sint-Baafs-Vijve' een multifunctioneel speelbos ontwikkelen waarbij het watersysteem het uitgangspunt is. Er wordt ruimte voor water, sport, spel, een productief landschap en natuurontwikkeling voorzien. In dit project gaat het bergen en infiltreren van water hand in hand met het ontwikkelen van een kwaliteitsvol natuur- en speellandschap. Bijkomend wordt het hemelwater vanop het naastliggende bedrijventerrein hergebruikt op plaatsen waar er vraag is naar water binnen dit speelbos. 

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.