Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Ecologische inrichting van de Velddambeek in Oostkamp

Dit project is een onderdeel van de landinrichting Groenhove-Vrijgeweid

Ecologische inrichting van de Velddambeek in Oostkamp

De Provincie West-Vlaanderen legt een winterbedding aan langs delen van de Velddambeek in Baliebrugge. Door grond uit te graven en een brede schuine oever te realiseren ontstaat een winterbedding, die heel wat water kan bergen. Op de oever kunnen zich natte ruigtes ontwikkelen die een groenblauwe verbinding vormen. Hierdoor wordt het water langer vastgehouden, krijgt het de kans om in de bodem in te sijpelen en wordt het minder snel afgevoerd. Door de laagst gelegen huizen met extra dijken te beschermen ontstaat bijkomende bescherming tegen wateroverlast.

Meer info

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.