Vlaanderen integraalwaterbeleid.be


Op de kaart

Deze kaart toont de investeringen op het terrein. Zo kun je gemakkelijk zien wat er zich bij jou in de buurt afspeelt


Opgelet: De projectendatabank is voortdurend in ontwikkeling en bijgevolg zijn mogelijks (nog) niet alle lopende projecten hier al zichtbaar. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.