Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Impact

Hier vindt u informatie over de resultaten van de investeringen op het terrein en hun impact op het watersysteem.

Impact

Hier vindt u informatie over de resultaten van de investeringen op het terrein en hun impact op het watersysteem.


Waarom monitoren we de impact van de Blue Deal?

De Blue Deal ondersteunt de realisatie van talrijke projecten. Om te zorgen dat deze projecten leiden tot meer en betere projecten, verzamelen we informatie over de resultaten van de investeringen en hun impact op het watersysteem.

Hierdoor weten we:

 • Welke maatregelen gerealiseerd worden
 • Welke kansen, knelpunten en opportuniteiten er zijn voor het watersysteem
 • Welke maatregelen het meest effectief zijn en dus het meest geschikt zijn om het watersysteem meer veerkrachtig en klimaatrobuust te maken

We delen deze informatie zodat iedereen met interesse hiermee aan de slag kan. Zo bouwen we samen aan een veerkrachtig en robuust watersysteem in Vlaanderen.

Herbekijk hier het webinar over de Blue Deal impactmonitoring van 28/06/2023.


Monitoring-blauw.svg

Systeemmonitoring

Via algoritmes

In Vlaanderen worden veel gegevens verzameld. Door al deze data volgens vaste stappen te analyseren kunnen we trends, noden en opportuniteiten detecteren in het watersysteem in Vlaanderen.

Impactbevraging-blauw.svg

Impactbevraging

via vragenlijst

Door de Blue Deal-projecten te bevragen kunnen we de maatregelen en hun beoogde effecten in kaart brengen.Hoe veerkrachtig is het Vlaamse watersysteem?

Hoe meten we de veerkracht?

In Vlaanderen verzamelen verschillende overheden en instanties informatie over het watersysteem. In het kader van de Blue Deal werden algoritmes - vaste stappen om informatie te analyseren - uitgewerkt of verfijnd om nog meer uit deze gegevens te halen. Hierdoor krijgen we beter zicht op de kansen en knelpunten in het watersysteem.

We onderzochten de veerkracht van het watersysteem door naar verschillende deelsystemen te kijken. Voor de deelsystemen grondwater en rioleringswater vind je verschillende kaarten en grafieken. Samen duiden ze op de vele uitdagingen die er nog zijn om het watersysteem meer veerkrachtig en klimaatrobuust te maken.

sven-brandsma-PFm_04zDNhU-unsplash.jpg


Wat leren we uit de systeemmonitoring?

Inzicht 1: We zien dat het grondwater in Vlaanderen, een belangrijke waterbron, op veel plaatsen daalt. Door nog veel meer in te zetten op infiltratie, sponslandschappen en vernatting van natuur, kunnen we dit tegengaan. 

Inzicht 2: Om de grondwaterstanden te verbeteren, moeten we, naast op infiltrerende sponslandschappen,  ook inzetten op optimaal functionerende rioleringen. In 2020 verloren we namelijk 132 miljoen m³ grondwater door drainage naar rioleringen.

Inzicht 3: Het herhalen van de systeemmonitoring kan ons gaandeweg leren hoe het Vlaamse watersysteem meer veerkrachtig en klimaatrobuust wordt. Om dat nog grondiger te kunnen doen, hebben we nog veel meer informatie nodig. Hoewel heel wat overheden actief meewerken aan de uitbreiding van meetnetten, zullen we dit moeten volhouden.


Werk je aan de realisatie van maatregelen op het terrein? Dan hebben jouw hulp nodig om lokale informatie te verzamelen. De Praktijkgids monitoring toont je hoe je lokaal data kan verzamelen over een te nemen of genomen maatregel.


image00040-©VMM-CR.jpg


Aan de slag met de data

De meest relevante informatie is publiek beschikbaar zodat iedereen hiermee aan de slag kan. Alle publieke informatie werd verzameld in 2 .zip-bestanden: één voor stedelijk water en één voor grondwater. Heb je nog meer (achtergrond)informatie nodig? Dan kan je deze opvragen via het Blue Deal loket.


  Stedelijk water

  Om de kaarten die we in het webinar bespraken te kunnen reproduceren bevat het .zip-bestand voor rioleringswater: de geografische informatie (shape-file) in combinatie met 4 ‘stijl’-bestanden. Daarnaast is er een pdf met een korte samenvatting van de analyse en de resultaten.

  Download de Shape-file


  Grondwater

  Om de kaarten die we in het webinar bespraken te kunnen reproduceren bevat het .zip-bestand voor grondwater: 3 csv-bestanden (incl. x-y-coördinaten voor gebruik in een geografische interface) en 2 ‘stijl’-bestanden. Daarnaast is er een pdf met een korte samenvatting van de analyse en de resultaten.

  Download de Shape-file


  Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

  De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.