Vlaanderen integraalwaterbeleid.beOndanks hevige neerslagpieken wordt Vlaanderen elk jaar droger. De Blue Deal werkt proactief om de kans op waterschaarste te beperken. Het is een ambitieus programma met een brede waaier aan acties dat de samenwerking aangaat met tal van actoren.

Overzicht projecten | Overzicht projecten op kaart  | Overzicht projectoproepenIn de kijker

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.