Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Watergemeenschap in Haspengouw

Dit project maakt deel uit van Vlaanderen Waterproof

Watergemeenschap in Haspengouw

WaterGemeenschap is een concept dat wordt uitgerold bij fruittelers in Haspengouw.

WaterGemeenschap zet in op een intensieve samenwerking tussen de lokale fruittelers en andere lokale organisaties en belanghebbenden. Binnen de fruitteelt wordt er heel wat grondwater gebruikt voor diverse activiteiten. De WaterGemeenschap wil de mogelijkheden verkennen om hemelwater op te vangen en slim te bufferen. Dit water kan dan vervolgens gebruikt worden door de fruittelers. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan monitoring om doeltreffend te irrigeren en aan peilgestuurd drainagesystemen om water vast te houden. Ook wordt er ingezet op beter bodembeheer zodanig dat de grondwatervoorraden aangevuld kunnen worden.

Meer informatie over dit project kan u vinden op deze link

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.