Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Watergemeenschap in Haspengouw

Dit project maakt deel uit van Vlaanderen Waterproof

Watergemeenschap in Haspengouw

De klimaatverandering zorgt voor toenemende droogtestress, ook in de fruitstreek van Haspengouw en Hageland. Binnen de demoruimte ‘Fruitstreek’ wordt het concept WaterGemeenschap uitgerold, met een intensieve samenwerking tussen de lokale fruittelers, lokale organisaties, proef- en onderzoekscentra en andere belanghebbenden. Binnen de fruitteelt wordt er heel wat grondwater gebruikt voor diverse activiteiten. Om over meer water te beschikken worden de mogelijkheden verkend om hemelwater op te vangen en slim te bufferen. Dit water kan dan vervolgens gebruikt worden door de fruittelers. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan monitoring om doeltreffend te irrigeren en aan peilgestuurde drainagesystemen om meer water in de bodem te stockeren. Ook wordt er ingezet op bodembeheer zodat de grondwatervoorraden beter aangevuld kunnen worden.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.