Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Circulair watergebruik Tech Lane Ghent Science Park campus Ardoyen

Dit project kadert binnen de proeftuinen droogte

Universiteit Gent heeft voor haar campussen een langetermijnvisie opgemaakt. Voor de invulling van het waterbeleid stelt UGent meer circulair watergebruik voorop, waarbij voor de campus Ardoyen van Tech Lane Ghent Science Park dit op niveau van de volledige campus werd bekeken. Naast onderwijs- en onderzoeksgebouwen van de universiteit zijn daar ook private bedrijven gevestigd. In deze proeftuin worden maatregelen uitgevoerd die inzetten op het hergebruik van regenwater en afvalwater. Het afvalwater wordt eerst via een rietveld gezuiverd zodat dit kan gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals het spoelen van toiletten. Hierdoor wordt de campus minder afhankelijk van leidingwater, regenwater en grondwater. Daarnaast worden extra buffer- en infiltratievoorzieningen aangelegd om het regenwater te gebruiken voor serres, groenvoorzieningen en infiltratie. Met een slimme sturing van het waterniveau in de bufferbekkens op basis van weersvoorspellingen wordt overlast in natte periodes vermeden en langere droogteperiodes overbrugd zonder dat leidingwater hoeft te gebruikt te worden. In deze proeftuin werkt de UGent samen met Obelisc nv, Bio-versneller en Fujireblo Europe nv. 

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.