Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Pompinstallaties Groot Broek in de Durmevallei

Pompinstallaties Groot Broek in de Durmevallei

In de Durmevallei bouwt de Vlaamse Waterweg twee pompinstallaties om onder andere de waterstand in het Groot Broek te kunnen reguleren. Dit zorgt in het Groot Broek voor een betere sponswerking en verhoging van de grondwaterstanden. Dit helpt om in droge perioden verdroging te voorkomen. In natte periodes helpen de pompinstallaties om wateroverlast in de Durmevallei te beperken.

Meer info.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.