Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Regenwater van bedrijf naar buurt in Gent

Dit project kadert binnen de proeftuinen droogte

Het cohousingproject Bijgaardehof in Gent bestaat uit drie appartementsblokken, een wijkgezondheidscentrum en een binnentuin met wadi. Op de site staat ook een historisch gebouw met kantoren, magazijnen en een gerenoveerde feestzaal. Er zijn ook plannen om de kelder van het gebouw te herbestemmen als nieuwe feestzaal. In deze proeftuin slaan de eigenaar van de aanpalende winkelgebouwen en de co-housers de handen in elkaar. Het regenwater van de daken van de winkels wordt opgevangen en gebufferd. Dat water wordt vervolgens ingezet voor de gemeenschappelijke wasmachines en toiletten van de cohousing, voor de nieuwe feestzaal en voor een moestuinproject van de buurt. Ook de groendienst van de stad Gent zal het gewonnen water gebruiken voor haar gietrondes. Het overtollige regenwater kan infiltreren in de wadi en in de strook tussen de winkels en de cohousing die onthard en vergroend wordt. Voor deze proeftuin werkt Siklos invest, de beheerder van de winkelgebouwen, samen met Cohousing De Spore, Cohousing Wijgaard, en Cohousing Biotope.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.