Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Aan de slag

Om Vlaanderen weerbaar te maken tegen waterschaarste en droogte moeten we allemaal meehelpen: lokale besturen, landbouwers, industrie, kennisinstellingen, verenigingen van burgers, ... We bereiken meer als we er met zijn allen voor gaan. De Blue Deal ondersteunt iedereen die wil meehelpen. Ontdek hier welke financiële bijdrage vanuit de Blue Deal mogelijk is en waar je inspiratie vindt voor jouw project. 

Aan de slag

Om Vlaanderen weerbaar te maken tegen waterschaarste en droogte moeten we allemaal meehelpen: lokale besturen, landbouwers, industrie, kennisinstellingen, verenigingen van burgers, ... We bereiken meer als we er met zijn allen voor gaan. De Blue Deal ondersteunt iedereen die wil meehelpen. Ontdek hier welke financiële bijdrage vanuit de Blue Deal mogelijk is en waar je inspiratie vindt voor jouw project. 

Projectoproepen en steunmaatregelen


Via projectoproepen en steunmaatregelen stelt de Vlaamse Regering middelen ter beschikking aan lokale besturen, landbouwers, industrie, kennisinstellingen, verenigingen van burgers, ... voor initiatieven rond duurzaam watergebruik en waterbeheer. In de handige interactieve .pdf vind je een overzicht van de huidige ondersteuningsmogelijkheden. Ontdek hoe Blue Deal er is voor jou.

Ben je al aan de slag en wil je communiceren over jouw initiatief? Voeg dan de Blue Deal sponsorbalk toe om het programma in de kijker te zetten.


projectoproepen.png

Overzicht van projectoproepen en steunmaatregelen

PDF | 11 MB | 29 PAGINA'S

DownloadInspiratie om zelf aan de slag te gaan

Wil jij ook meehelpen om droogte en waterschaarste te voorkomen, dan vind je inspiratie in de talrijke Blue Deal projecten. En ook andere initiatieven bundelen waardevolle voorbeelden en zetten je graag op weg.


 Blue Deal projecten

Laat je inspireren door de realisaties van de Blue DealOverzicht Projecten

Hier vind je een overzicht van de Blue Deal projecten.Op de kaart

Overzicht op locatie. Inspirerende voorbeelden van onze partners

Tips voor het vergroenen en verblauwen van jouw terrein

De website van Blauwgroen Vlaanderen zet de inrichters van de publieke en semi-publieke ruimte en alle Vlamingen op weg met het vergroenen en verblauwen van hun terrein.

Je vindt er inspiratie voor:

 • maatregelen voor de publieke ruimte
 • klimaatbestendige speelplaatsen
 • je huis en tuin

Tips voor het klimaatbestendig maken van jouw perceel

Via de webtool van groenblauwpeil kan je nagaan hoe jouw perceel scoort op klimaatbestendigheid. En omdat er steeds ruimte is voor verbetering krijg je meteen een aantal suggesties die geschikt zijn voor jouw specifieke situatie.

Verder kan je er berekenen hoe groot jouw regenwaterput moet zijn.

Tips om (drink)water te besparen

Door eenvoudige ingrepen in je dagelijkse routine, kan je veel water besparen. Deze websites helpen je graag op weg.

 Kraanwater.be 

Een website van de drinkwatermaatschappijen waar je concrete tips vindt

 • voor scholen
 • voor huishoudens
 • voor steden en gemeenten


 Water besparen

Een website van de Vlaamse overheid waar je talrijke tips vindt en linken naar meer informatie over 

 • lekverliezen
 • waterscans
 • waterbespaarformulier

Kaart- en cijfermateriaal over klimaatverandering

Het klimaatportaal bundelt de meest recente data over klimaatverandering. Via talrijk kaart- en cijfermateriaal vind je er antwoorden op vragen als: 

 • Welke klimaatscenario's zijn mogelijk in Vlaanderen en wat zal de impact zijn op mens en milieu?  
 • Welke effecten van klimaatverandering zien we vandaag al in Vlaanderen?

Ben je nieuw op het portaal? Lees dan hier de vijf stappen voor een snelle start.

  Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

  De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.