Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Aan de slag

Om Vlaanderen weerbaar te maken tegen waterschaarste en droogte moeten we allemaal meehelpen: lokale besturen, landbouwers, industrie, kennisinstellingen, verenigingen van burgers, ... We bereiken meer als we er met zijn allen voor gaan. De Blue Deal ondersteunt iedereen die wil meehelpen. Ontdek hier welke financiële bijdrage vanuit de Blue Deal mogelijk is en waar je inspiratie vindt voor jouw project. 

Aan de slag

Om Vlaanderen weerbaar te maken tegen waterschaarste en droogte moeten we allemaal meehelpen: lokale besturen, landbouwers, industrie, kennisinstellingen, verenigingen van burgers, ... We bereiken meer als we er met zijn allen voor gaan. De Blue Deal ondersteunt iedereen die wil meehelpen. Ontdek hier welke financiële bijdrage vanuit de Blue Deal mogelijk is en waar je inspiratie vindt voor jouw project. Praktijkgids Monitoring

De praktijkgids is ontwikkeld voor iedereen die betrokken is bij het ontwerp, de uitvoering, de monitoring of het beheer van terreinmaatregelen tegen droogte en waterschaarste. Hierin vind je heel wat heldere informatie waarmee je concreet aan de slag kan.

Je komt meer te weten over de werking van enkele belangrijke maatregelen en hun impact op het watersysteem. Je maakt kennis met de randvoorwaarden voor het optimaal functioneren en je krijgt concrete aanbevelingen voor het monitoren en evalueren van de effecten.

Meer info over de Praktijkgids Monitoring

BlueDeal-Praktijkgids-Monitoring-mockup.jpg

Praktijkgids Monitoring

PDF | 9,2 MB | 130 PAGINA'S

Download


Tijdens het lanceringswebinar van 26 april 2023 is de Blue Deal Praktijkgids Monitoring voorgesteld aan ontwerpers, uitvoerders en beheerders. In het webinar kan je ontdekken waarom deze praktijkgids werd opgezet binnen de Blue Deal en hoe je er voor kan zorgen dat maatregelen de gewenste impact hebben op het watersysteem. Ook krijg je praktische richtlijnen over hoe je maatregelen op terrein kan monitoren en wat je kan leren ut terreinervaringen vanuit de Blue Deal en vanuit het TURQUOISE project.
Projectoproepen en steunmaatregelen

Via projectoproepen en steunmaatregelen stelt de Vlaamse Regering middelen ter beschikking aan lokale besturen, landbouwers, industrie, kennisinstellingen, verenigingen van burgers, ... voor initiatieven rond duurzaam watergebruik en waterbeheer. In de handige interactieve .pdf vind je een overzicht van de huidige ondersteuningsmogelijkheden. Ontdek hoe Blue Deal er is voor jou.


projectoproepen.png

Overzicht van projectoproepen en steunmaatregelen

PDF | 11 MB | 29 PAGINA'S

Download

Communicatierichtlijnen

Ben je al aan de slag met een Blue Deal-programma of -project en wil je hierover communiceren? Gebruik de communicatierichtlijnen en maak je communicatie herkenbaar, aantrekkelijk en consistent. Via de sponsorbalk op maat van elk programma breng je de steun die dit mogelijk maakt mee onder de aandacht.

Mockup communicatierichtlijnen

Communicatierichtlijnen

PDF | 5,5 MB | 59 PAGINA'S

Download


Waterwinst.be geeft tips om meer winst te halen uit water             

Door minder water te verbruiken en andere waterbronnen te gebruiken, halen we meer winst uit water. Onze watervoorraad kunnen we vergroten door meer water te bufferen en in de ondergrond op te slaan. Zo vermindert ook de kans op wateroverlast. Inspirerende voorbeelden om concreet aan de slag te gaan zijn te vinden op waterwinst.be. De website legt uit waar de winst ligt en hoe je een project aanpakt. Het startpunt is om samen met andere watergebruikers de noden en kansen te verkennen, zodat je actie voor waterwinst meer oplevert.

  

Inspiratie om zelf aan de slag te gaan

Wil jij ook meehelpen om droogte en waterschaarste te voorkomen, dan vind je inspiratie in de talrijke Blue Deal projecten. En ook andere initiatieven bundelen waardevolle voorbeelden en zetten je graag op weg.

 Blue Deal projecten

Laat je inspireren door de realisaties van de Blue Deal


Overzicht Projecten

Hier vind je een overzicht van de Blue Deal projecten.


Op de kaart

Overzicht op locatie. Inspirerende voorbeelden van onze partners

De WaterAtlas toont alternatieve waterbronnen

De WaterAtlas is een gratis interactieve tool voor Vlaanderen die de mogelijkheden in kaart brengt om alternatieve waterbronnen te gebruiken. Op wateratlas.be maken kaarten de match tussen een lokale alternatieve waterbron en een lokale watervraag. Deze duurzame waterbronnen kunnen zowel systemen voor hemelwateropvang zijn als behandeld afvalwater. De lokale watervraag kan zowel gaan over huishoudens, bedrijven als landbouw.

Op 14 september 2023 organiseerde VITO een webinar 'Wat kan de WaterAtlas voor jou doen?'. Experten verhelderen wat de WaterAtlas precies is, hoe die tot stand is gekomen en wat de verschillende opties in de kaarttool zijn. De focus ligt op praktische use cases. Via deze link kan je dit webinar raadplegen.

Kaart- en cijfermateriaal over klimaatverandering

Het klimaatportaal bundelt de meest recente data over klimaatverandering. Via talrijk kaart- en cijfermateriaal vind je er antwoorden op vragen als: 

 • Welke klimaatscenario's zijn mogelijk in Vlaanderen en wat zal de impact zijn op mens en milieu?  
 • Welke effecten van klimaatverandering zien we vandaag al in Vlaanderen?

Ben je nieuw op het portaal? Volg dan deze link  naar meer informatie over de verschillende tools die het platform aanbiedt: een impacttool, plantool en projecttool.  

  Tips voor het vergroenen en verblauwen van jouw terrein

  De website van Blauwgroen Vlaanderen zet de inrichters van de publieke en semi-publieke ruimte en alle Vlamingen op weg met het vergroenen en verblauwen van hun terrein.

  Je vindt er inspiratie voor:

  • maatregelen voor de publieke ruimte
  • klimaatbestendige speelplaatsen
  • je huis en tuin

  Tips voor het klimaatbestendig maken van jouw perceel

  Via de webtool van groenblauwpeil kan je nagaan hoe jouw perceel scoort op klimaatbestendigheid. En omdat er steeds ruimte is voor verbetering krijg je meteen een aantal suggesties die geschikt zijn voor jouw specifieke situatie.

  Verder kan je er berekenen hoe groot jouw regenwaterput moet zijn.

  Tips om (drink)water te besparen

  Door eenvoudige ingrepen in je dagelijkse routine, kan je veel water besparen. Deze websites helpen je graag op weg.

  Kraanwater.be 

  Een website van de drinkwatermaatschappijen waar je concrete tips vindt

  • voor scholen
  • voor huishoudens
  • voor steden en gemeenten

  Water besparen

  Een website van de Vlaamse overheid waar je talrijke tips vindt en linken naar meer informatie over 

  • lekverliezen
  • waterscans
  • waterbespaarformulier

  Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

  De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.