Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Contact

Wilt u mee de strijd tegen droogte en waterschaarste aangaan? We helpen u graag op weg.

Het Blue Deal Loket is het aanspreekpunt voor bedrijven, lokale besturen, sectororganisaties, kennisinstellingen en verenigingen die meer informatie wensen over de Blue Deal of concreet aan de slag willen gaan. U kan ons bereiken via onderstaand formulier. 

We hebben een apart overzicht met veel gestelde vragen, kijk deze ook zeker eens door.

We nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.