Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Korte vragen en antwoorden

Waar vind ik informatie over subsidies en andere steunmaatregelen?

De verschillende steunmaatregelen zijn gebundeld in een handig overzicht. In het document zijn ze geordend per doelgroep. Door te klikken op  een doelgroep ziet u de geplande en lopende projectoproepen waarvoor zij in aanmerking komen. De gedetailleerde informatie over de subsidievoorwaarden, de wijze waarop u een voorstel moet indienen etc.  vindt u niet in dit overzicht maar op de detailpagina's van de oproepen. Een link daarnaar is vermeld bij elke lopende oproep.

Waar kan ik terecht met vragen over specifieke steunmaatregelen?

Elke steunmaatregel heeft een eigen contactpersoon. U vindt deze op de websitepagina over de specifieke maatregel. Vindt u geen aanspreekpunt dan kan u contact opnemen met het Blue Deal Loket.

Waar kan ik terecht met ideeën waarvoor geen geschikte steunmaatregelen zijn?

Bent u bereid om maatregelen te nemen maar vindt u geen geschikte steunmaatregelen, dan kan u contact opnemen met het Blue Deal Loket.

Waar kan ik terecht met vragen over Blue Deal?

U kan contact opnemen met het Blue Deal Loket.

Waar vind ik de realisaties van Blue Deal? 

Blue Deal lanceerde al talrijke projecten. We verzamelen zoveel mogelijk projecten in onze projectendatabank

Waar vind ik informatie over de impact van Blue Deal? 

Blue Deal werd gestart in 2021, sindsdien werden verschillende steunmaatregelen gelanceerd en verdeeld over projecten. In 2022 zijn verschillende van deze projecten gestart en gebeurt er regelmatige opvolging van de resultaten. We verwachten de eerste impactresultaten te kunnen delen in 2023.

Waar kan ik terecht met persvragen? 

U kan best contact opnemen met de woordvoerder van de verantwoordelijke Minister Zuhal Demir. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.