Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Blue Deal Praktijkgids monitoring

Blue Deal Praktijkgids monitoring


Praktische leidraad voor de realisatie en monitoring van terreinmaatregelen tegen waterschaarste en droogte.


We kunnen verschillende terreinmaatregelen nemen om Vlaanderen weerbaar te maken tegen waterschaarste en droogte. De Blue Deal Praktijkgids Monitoring bevat praktische handvaten om de impact van maatregelen op het watersysteem te monitoren. Zo kan je bepalen welke maatregel in welke situatie welk resultaat oplevert.

Tijdens het lanceringswebinar van 26 april 2023 is de praktijkgids voorgesteld aan ontwerpers, uitvoerders en beheerders. In het webinar kan je ontdekken hoe je er voor kan zorgen dat maatregelen de gewenste impact hebben op het watersysteem en krijg je praktische richtlijnen over hoe je maatregelen op terrein kan monitoren.


Download de Praktijkgids Monitoring


Bekijk het lanceringswebinar


BlueDeal-Praktijkgids-Monitoring-mockup.jpg


Voor wie is deze praktijkgids bedoeld?

De praktijkgids is ontwikkeld voor iedereen die werkt aan terreinmaatregelen tegen droogte en waterschaarste. Als je instaat voor het ontwerp, de uitvoering, de monitoring of het beheer, kan je baat hebben bij meer informatie over de werking van maatregelen en monitoring.


De gids is in het bijzonder interessant voor:

  • Steden en gemeenten – dienst omgeving
  • Provinciale waterbeheerders
  • Terreinbeheerders bij de Vlaamse overheid;
  • Rioolbeheerders;
  • Regionale landschappen;
  • Polders en wateringen;
  • Terreinbeherende organisaties;


DJI_0752-HDR-breed.jpg


Wat vind je in de praktijkgids?


De praktijkgids start met de basisprincipes van een veerkrachtig watersysteem. Vervolgens komen verschillende meettechnieken voor effecten van terreinmaatregelen aan bod. Daarna volgt een bespreking van enkele relevante maatregelen. Per maatregel kom je te weten wanneer die goed functioneert en hoe je dit kan opvolgen.

Elk onderdeel staat op zichzelf waardoor de gids een blijvende hulp is bij de realisatie van maatregelen.


_DSC5651.jpgGeïllustreerde maatregelen


bluedeal-praktijkgids-illustraties.pngHoe kan je zelf bijdragen aan de praktijkgids? 


Als je de gids leest of gebruikt, horen we graag meer over jouw ervaring en eventuele bedenkingen of aanvullingen. Die verzamelen we voor een latere actualisatie.


Deel jouw ervaring


Je kan ook mee zorgen voor betere terreinmaatregelen door de praktijkgids te delen in jouw netwerk. 
Praktijkgids-cover-mockup-2.jpg


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.