Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Samenwater 2.0 in Deinze

Dit project kadert binnen de proeftuinen droogte.

Op het bedrijventerrein De Prijkels bouwt transportbedrijf Dematra een nieuwe opslagruimte. Het regenwater van dit terrein zal naar een ecologisch ingericht bufferbekken van de tuinbouwsite Stokstorm gepompt worden waar het ingezet wordt voor de tomatenteelt. De tomatenteelt wordt steeds performanter, wat de watervraag doet stijgen. Als de regenwatervoorraad van het tomatenbedrijf Tomato Masters uitgeput is, schakelt dit bedrijf over op grondwater of leidingwater. Door de eigen regenwatervoorraden aan te vullen met water uit het bufferbekken van de Stokstormsite kan extra regenwater nuttig ingezet worden en kunnen kostbare waterbronnen gespaard worden. Dit project voorziet de aanleg van een pomp en persleiding van het bedrijventerrein De Prijkels naar het bufferbekken op de Stokstormsite. Ook worden er leidingen aangelegd van het bufferbekken op de Stokstormsite naar de tuinbouwcluster en het nabij gelegen proefcentrum. Dit project sluit aan bij het Water-Land-Schapsproject ‘Burenwater’.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.