Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Klimaatbomen – groeien voor de toekomst in Wachtebeke

Dit project kadert binnen de proeftuinen droogte.

In Wachtebeke zullen boomkweker ADM Greentraders en plantenverkoper LV De Vlieger het regenwater gebruiken om hun bomen en planten te begieten. Dit hemelwater komt van hun buurbedrijf Crossport NV dat loodsen verhuurt. Zo wordt het regenwater niet langer via grachten afgevoerd en wordt het oppompen van grondwater vermeden. Door hemelwater als waterbron te gebruiken kan er kostbaar grondwater gespaard worden. De boomkwekerij zal ook overstappen op druppelbevloeiïng waardoor het tot tien keer minder water nodig heeft. Op het terrein van Crossport NV worden extra daken aangesloten op de regenwaterbuffers. Het opgevangen water wordt via een overloop afgeleid naar een nieuw bufferbekken op de terreinen van de boomkwekerij. Bredere grachten rond de boomkwekerij samen met peilgestuurde drainage laten het hemelwater beter in de bodem infiltreren waardoor er meer water beschikbaar is voor droge perioden. Deze ingrepen helpen ook om de regelmatige wateroverlast benedenstrooms aan te pakken.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.