Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Waterkracht - circulaire waterbron voor Antwerpse haven

Dit project is onderdeel van de oproep hergebruik effluent

In het project ‘Waterkracht’ slaan Water-link, Aquafin, Ekopak en Vlaamse investeringsmaatschappij PMV de handen in elkaar om tegen 2025 het gezuiverde afvalwater van Antwerpse gezinnen op te waarderen tot koelwater voor bedrijven in de Antwerpse haven. Dit hergebruik zorgt voor meer waterbeschikbaarheid in droge perioden en zorgt voor minder druk op de zoetwatervoorraden afkomstig van het Albertkanaal. De samenwerking is een mijlpaal in de transitie naar een duurzame haven en is een toonaangevend voorbeeld van publiek-private samenwerking. 

Meer informatie over het effluentproject

Website Waterkracht

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.