Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Regenwater en effluentwater vervangen grondwater in Schilde

Dit project kadert binnen de proeftuinen droogte.

In Schilde wordt de bouw van een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) voorbereid. De nabijgelegen sportclubs Antwerp International Golf Club Rinkven vzw, Royal Antwerp Hockey Club en KFC St Job zullen het effluent van de RWZI gebruiken om hun sportterreinen te beregenen. Op vandaag pompen de drie sportclubs samen jaarlijks veel grondwater op. Uitbreidingsplannen van de golfclub zullen de watervraag nog doen toenemen. Om het beschikbare water meer duurzaam te gebruiken zal het nagezuiverde effluent van de zuiveringsinstallatie en regenwater van omliggende bedrijven ingezet worden om de sportvelden te bewateren. Op de terreinen van de golfclub wordt een ondergronds bekken aangelegd waarin het regenwater van de omliggende bedrijven en het effluent van de RWZI zal opgevangen worden. Vaste leidingen zorgen voor aansluiting met de andere sportclubs. Het overschot aan gezuiverd effluent wordt afgeleid naar bestaande vijvers om de grondwatertafel aan te vullen.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.