Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Panquin site in Tervuren

Dit project kadert binnen de proeftuinen droogte.

Op de site Panquin in Tervuren worden vier nieuwe woonblokken gebouwd en bestaande gebouwen omgevormd tot een hotel. De partners in het project zijn: ION Develop Different, Martin’s Hotels, Noven Noord BV en De Watergroep. Om kostbaar leidingwater te sparen willen de verschillende partners het regenwater van de site en het douchewater van het hotel opwaarderen en ter plaatse hergebruiken. Het regenwater wordt via aaneengesloten hemelwaterbuffers opgeslagen en gefilterd. Het douchewater van het hotel komt in een aparte buffer en wordt verder gezuiverd. Een tweede waternet verdeelt het huishoudwater over de site, voor gebruik in toiletten en wasmachines. Voor deze site zal worden gewerkt met een WASCO, of Water as a service company, dat de infrastructuur zal beheren. De WASCO zal het geleverde huishoudwater aanbieden aan een gunstig tarief.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.