Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Water uit bentonietslib in Zedelgem

Dit project kadert binnen de proeftuinen droogte

De initiatiefnemers van deze proeftuin willen een efficiënt en nuttig proces introduceren voor de recuperatie van water uit bentonietslib. Nutsleidingen worden vaak met boringen geplaatst waarvoor bentoniet gebruikt wordt. Hierbij ontstaat bentonietslib dat van de werf verwijderd moet worden. Dit slib bevat nog heel wat water. Als vervanging voor de tijdrovende ontwatering met weinig tot geen recuperatiemogelijkheden willen de initiatiefnemers dit water met behulp van hun innovatieve techniek alsnog terugwinnen en een nuttige toepassing geven. Dit kan een besparing opleveren voor het gebruik van drink- en oppervlaktewater. In deze proeftuin werkt Bentopur samen met partners De Waterbeer, boringen Vandaele en Loonwerk Germonpre.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.