Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Hergebruik regenwater in de marktomgeving van Vorselaar

Dit project kadert binnen de oproep collectieve regenwaterprojecten

Het integraal waterbedrijf Pidpa legt in de gemeente Vorselaar in de provincie Antwerpen een groot bufferbekken voor regenwater aan onder de Markt. Het regenwater wordt beperkt gezuiverd en vervolgens ter beschikking gesteld aan de scholen in de omgeving voor sanitaire toepassingen. Dankzij deze waterreserve besparen de scholen op kostbaar drinkwater. Voor dit project werkt Pidpa samen met de gemeente Vorselaar, de Donchestichting, OZCS en Thomas More.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.