Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Met dank aan de watertank in Heist-op-den-Berg

Dit project kadert binnen de oproep collectieve regenwaterprojecten

In de provincie Antwerpen wil de gemeente Heist-op-den-Berg haar bewoners inspireren om meer in te zetten op het hergebruik van regenwater. Als voorbeeldproject investeert de gemeente in de aanleg van een bovengronds regenwaterbassin voor de opvang van het regenwater van het dak van de gemeentelijke technische dienst. De technische dienst gebruikt het gebufferde water voor de dagelijkse activiteiten, voornamelijk voor de bewatering van het gemeentelijk groen. Zo wordt er bespaard op kostbaar drinkwater en is er meer water beschikbaar in tijden van droogte.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.