Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

KlimaatPlassen in de Kempen

Dit project maakt deel uit van Vlaanderen WaterProof

KlimaatPlassen in de Kempen

KlimaatPlassen is een concept dat wordt uitgerold in de zandwinningsputten in de omgeving van Mol en Dessel.

VITO onderzoekt, samen met verschillende partners, hoe de zandwinningsputten optimaal ingezet kunnen worden voor het bestrijden van droogte en waterschaarste. Hierbij wordt nagegaan welke effecten ingrepen kunnen hebben op het grondwatersysteem en hoe het water van de plassen benut kan worden om watervoorraden aan te vullen. 

Meer informatie is te vinden via deze link

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.