Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Blue Future Limburg: de toekomst van drinkwater

Dit project is onderdeel van de oproep hergebruik effluent

In het project ‘Blue Future: de toekomst van drinkwater’ gaat watertechnologiebedrijf BOSAQ de samenwerking aan met De Watergroep en Aquafin. Ze vormen samen een consortium met als ambitie om de helft van het voorspelde regionale drinkwatertekort in Limburg te compenseren door gezuiverd afvalwater of effluent van de afvalwaterzuivering in Sint-Truiden om te zetten in veilig en gezond drinkwater.

Meer informatie. 

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.