Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Parkeren in het water te Aarschot

Dit project kadert binnen de opoep collectieve regenwaterprojecten

Binnen dit project zal de stad Aarschot de bestaande parkeerzone voor het Stedelijk Sportcentrum Demervallei opnieuw aanleggen in waterdoorlatende verharding. Op die manier kan regenwater op natuurlijke wijze infiltreren. Het regenwater dat op de resterende verharding terecht komt watert maximaal af naar nieuwe infiltratiezones die overlopen naar bufferzones en indien nodig ook naar de Demer. De stad zal ook de bestaande daken van het sportcentrum en het aanpalend zwembad aansluiten op regenwaterputten. Het opgevangen regenwater wordt hergebruikt voor het besproeien van openbaar groen en het reinigen van openbare infrastructuur. Omdat dit project gelegen is in een gebied voor de winning van drinkwater wordt dit project uitgewerkt in samenwerking met het drinkwaterbedrijf De Watergroep. Dit zorgt voor een robuuster systeem in tijden van droogte en vermindert tegelijk het risico op wateroverlast.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.