Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Steenovenstraat – Nijverheidsstraat in Ardooie

Dit project kadert binnen de proeftuinen droogte.

In Ardooie kampt diepvriesgroentenbedrijf D’arta regelmatig met een tekort aan regenwater. Deze tekorten zullen aangevuld worden met regenwateroverschot van aanpalende bedrijven Hullebusch N.V. en Fraeye N.V.. Doordat deze omliggende bedrijven hun regenwateroverschot ter beschikking stellen van D’arta hoeft dit bedrijf niet langer grondwater of leidingwater te gebruiken voor minderwaardige toepassingen. Het regenwater van twee omliggende bedrijven wordt naar de bufferbekkens van D’Arta geleid. Er komt ook een extra bufferbekken. Met behulp van filtratietechnieken wordt een deel van het water opgezuiverd voor hoogwaardige toepassingen. Het bedrijventerrein wordt regelmatig geconfronteerd met wateroverlast, dat ook wordt aangepakt. Ook aan de biodiversiteit is gedacht. Het talud van het bufferbekken wordt ingezaaid met bijenbloemen, gras en klaver.  

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.