Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Structurele herstelling sluis Ooigem

Structurele herstelling sluis Ooigem

De sluis van Ooigem op het kanaal Roeselare-Leie is versleten waardoor lekverliezen ontstaan. Daarom zal de Vlaamse Waterweg een herstelling uitvoeren. Hiermee verhoogt ze de robuustheid van het waterwegennet waardoor het minder kwetsbaar is in droge perioden. Het beschikbare water kan optimaal benut worden door de scheepvaart en andere watergebruikers.

Meer info.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.