Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Hemelwater vervangt grondwater

Dit project kadert binnen de proeftuinen droogte.

In Westerlo-Heultje pompt Agfa-Gevaert heel wat grondwater op voor haar bedrijfsprocessen. Magazijnen Hendrickx NV en Hertecant Flanges hebben een regenwateroverschot en stellen het ter beschikking van Agfa-Gevaert. Agfa-Gevaert zal dit hemelwater gebruiken als koelwater. Door deze omschakeling kan hoogwaardig grondwater gespaard worden. Agfa-Gevaert zal een bufferbekken op haar site aanleggen dat het regenwater van de naburige bedrijven zal opvangen. Het bufferbekken zal overlopen naar een wadi wat ervoor zorgt dat het overtollige water ter plaatse kan infiltreren. Hierdoor zal er veel minder water naar de Goorloop aflopen, een waterloop die bij hevige en langdurige regen vaak buiten haar oevers treedt.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.