Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

'War for water' in Herentals

Dit project kadert binnen de proeftuinen droogte

De proeftuin ‘War for water’ maakt deel uit van een grootschalig renovatieproject van golfclub Witbos. De golfclub ligt in een voormalig militair domein in Herentals op de grens van Westerlo en Noorderwijk. De ambitie van deze proeftuin is om zowel meer regenwater te hergebruiken als om minder water te verbruiken. De golfclub werkt hiervoor samen met de gemeente Westerlo en met de nabijgelegen voetbalclub Immer Oost. Het regenwater van het domein wordt samen met het water van twee gemeentelijke loodsen opgevangen in bovengrondse reservoirs en natuurlijke bufferbekkens. Dit water wordt gebruikt om het golfterrein en de nabijgelegen sportterreinen van de voetbalclub te besproeien. Dit zorgt voor minder waterafhankelijkheid en een veerkrachtiger systeem in tijden van droogte en waterschaarste. 

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.