Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Afkoppeling site gemeentehuis en hergebruik regenwater in Aalter

Dit project kadert binnen de oproep collectieve regenwaterprojecten

De gemeente Aalter zet binnen dit project in op verschillende initiatieven rond regenwateropvang en -hergebruik. Zo wordt het regenwater van het gemeentehuis en de schoolomgeving aangesloten op een nieuwe collectieve ondergrondse en bovengrondse waterbuffer. Het opgevangen regenwater krijgt meerdere bestemmingen, onder meer voor het onderhoud van openbaar groen en het publiek sanitair. Zo is er meer water ter beschikking in droge perioden. Binnen dit project onderzoekt de gemeente verschillende technische oplossingen om water op te slaan. Ook zet de gemeente in op de aanleg van groendaken en groengevels en gaat ze innovatieve partnerships aan, bijvoorbeeld om de buurtbewoners en de scholen te sensibiliseren rond duurzaam watergebruik. Bij de aanleg van de bovengrondse waterbuffers en de groene ruimte errond is er bijzondere aandacht voor het versterken van de biodiversiteit. Voor dit project werkt de gemeente Aalter samen met Belfius en Tomorrowlab.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.