Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Waterwinst voor bedrijven in Tielt

Dit project maakt deel uit van Vlaanderen WaterProof.

Waterwinst voor bedrijven in Tielt

Waterwinst voor bedrijven wordt uitgerold op de demoruimte bedrijventerrein Tielt Noord. VITO werkt er, samen met heel wat partners, aan een innovatief systeem voor hemelwater.  

Dit project heeft als doel om waterwinsten voor bedrijven op een bedrijventerrein te realiseren door samenwerking tussen bedrijven en slimme ingrepen uit te voeren. Hierdoor zal er minder schade bij droogte en wateroverlast zijn, daalt de behoefte aan kostbaar leidingwater en grondwater, en zijn er extra winsten door de waterinitiatieven te koppelen aan natuur en mobiliteit.

Meer informatie over het project via deze link.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.