Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Soilstruct

Aangepast bodembeheer helpt water vasthouden

Soilstruct

Soilstruct is een onderzoeksproject van ILVO - Instituut voor Landbouw, Visserij- en Voedingsonderzoek - dat nagaat hoe we in de Vlaamse landbouwcontext op een slimme manier de bodems kunnen bewerken als aanpassingsmechanisme tegen extreme weersomstandigheden. In dit project wordt de impact van een aantal bodembewerkingstechnieken, zoals mulchen en niet-kerende bodembewerking, op de bodem en de waterhuishouding onderzocht. Er wordt nagegaan in welke mate aangepaste bodembeheerpraktijken een gunstige invloed hebben op infiltratie en retentie van water.

Meer informatie over het project

Meer info over de teelt bio wittekool in mulch

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.