Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Bron Pier Slot

Dit project behoort tot de Lokale Gebiedsdeal Droogte '(Her)bronnen in de Brabantse Wouden'

Met het project 'Bron Pier Slot' wil men de problematiek rond bronnen aanpakken. Niet gebruikt bronwater zorgt immers voor overlast op de riolering. In dit project wordt het bronwater hergebruikt door een mix van privé- en publieke gebruikers. Dit zorgt voor meer waterbeschikbaarheid in tijden van droogte. 

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.