Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

(Her)bronnen in de Brabantse Wouden

Dit project behoort tot de oproep Lokale Gebiedsdeals Droogte en kadert binnen de Strategische Projecten Walden en Horizon+

(Her)bronnen in de Brabantse Wouden

De regio van de Brabantse Wouden wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van talrijke natuurlijke permanent water leverende bronnen. Door de verstedelijking en de komst van het ondergronds waternetwerk werd het water van vele van deze bronnen uit het landschap onttrokken en afgeleid naar de riolering. De extreme hitte en droogte van de vorige maanden stelt nogmaals op scherp dat we zorgzamer om moeten gaan met deze natuurlijke rijkdom. Met de Lokale Gebiedsdeal ‘(Her)bronnen in de Brabantse Wouden’ zet de gebiedscoalitie, die samengesteld is vanuit de Strategische Projecten Walden en Horizon+, in op het herwaarderen van bronnen in het kader van de waterwinningen in het gebied, de grondwatervoeding van de beekdebieten en de kweldrukken voor de natte natuur in de valleien. Via een geïntegreerde aanpak met projecten in Huldenberg, Oud-Heverlee en Overijse, wordt daarnaast ruimte geboden voor onder andere waterbeleving, waterrecreatie, water voor bedrijvigheid, water voor omwonenden en groenblauwe dooradering.

Volgende projecten behoren tot de Lokale Gebiedsdeal Droogte '(Her)bronnen in de Brabantse Wouden':

Huldenberg herbront

Bron Pier Slot

Bronloop verbindt Neerijse

Terlanen herbront

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.