Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Terlanen herbront

Dit project behoort tot de Lokale Gebiedsdeal Droogte '(Her)bronnen in de Brabantse Wouden'

Met dit project zet de gemeente Overijse in het gehucht Terlanen in op verschillende acties op twee bron-strengen. Dit resulteert in een geïntegreerd project met een hefboomfunctie voor de ruimere omgeving en de thematiek van bronnen. 

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.