Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Onthardingsprojecten Regionaal Landschap Dijleland

Dit project is onderdeel van de oproep Groenblauwe Parels

Onthardingsprojecten Regionaal Landschap Dijleland

Regionaal Landschap Dijleland vzw gaat 6 locaties ontharden in de rand rond Leuven: de basisschool ‘het Heilig Hart’ in Oud-Heverlee, De GO!-school ‘De Nova’ in Kessel-lo, de terreinen aan de voetbalclub ‘De Stormvogels’ in Haasrode, de site rond het jeugdhuis ‘Joow’ in het recreatiegebied Zoet Water in Oud-Heverlee, het kerkhof van de zorggroep ‘Sint-Kamillus’ in Bierbeek en de kleuterschool ‘De Kraal’ in Herent. Door verharding uit te breken kan regenwater opnieuw in de bodem infiltreren, wordt het vertraagd afgevoerd of kan het nuttig gebruikt worden. Enkele subprojecten voorzien zelfs een volledige afkoppeling van het hemelwater van de riolering. Regionaal Landschap Dijleland vzw zet eveneens hard in op de verspreiding van de opgedane kennis naar de verschillende doelgroepen. Binnen dit project wordt samengewerkt met Interleuven, de Groendienst van Huis11 en de stad Leuven. Ook de betrokkenen van de deelnemende locaties zullen hun steentje bijdragen. 

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.