Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Infiltratie voor waterwinning De Westhoek in De Panne

Dit project maakt deel uit van het Vlaggenschipproject Duinencomplex

Infiltratie voor waterwinning De Westhoek in De Panne

Aquaduin, de Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht, trekt samen met projectpartner Aquafin volop de kaart van circulair watergebruik. Hierbij wordt in een eerste stap het voorgezuiverde afvalwater van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Adinkerke in de nabijgelegen Krakeelduinen geïnfiltreerd. Het water sijpelt door de duinen waar de waterkwaliteit door de natuurlijke zuiverende werking verder verbetert. Dit water wordt vervolgens opnieuw opgepompt waarna het een bijkomende zuivering ondergaat tot drinkwater. Dit project zorgt niet alleen voor meer circulair watergebruik, het draagt ook bij aan de vernatting van de Krakeelduinen en het aanpalende Calmeynbos.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.