Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Groenblauwe sociale woonwijken in Edegem, Mol en Laakdal

Dit project is onderdeel van de oproep Groenblauwe Parels

VIBE vzw gaat 3 terreinen van sociale woonwijken ontharden en groenblauw inrichten. Ze wil met dit project ook andere huisvestingsmaatschappijen inspireren voor het ontharden en vergroenen van verouderde sociale woonwijken. Het binnengebied van de Ernest Staesstraat in Edegem, de centrale weg in de woonwijk Egelsvennen in Mol en de Vorstebaan in Laakdal worden aangepakt. In de plaats van verharding komen er wadi’s en infiltratiezones met biodiverse inheemse beplanting, fruitbomen en -struiken, een kruidentuin, bloemenweides, ... Voor het beheer wordt ingezet op een publiek-collectieve aanpak, waarbij burgers en groendiensten samen instaan voor het onderhoud. Voor dit project werken heel wat partners samen zoals Breekijzer, Stramien cv, Comisol, De ideale Woning, De Zonnige Kempen, De Molse Bouwmaatschappij, AR-TUR, CommonsLab vzw en de gemeenten Edegem, Mol en Laakdal.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.