Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Hermeandering Gaverbeek op domein De Gavers

Hermeandering Gaverbeek op domein De Gavers

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en provincie West-Vlaanderen zorgen voor een structuurherstel van de Gaverbeek in provinciedomein De Gavers. Concreet krijgt de Gaverbeek opnieuw een natuurlijke, kronkelende loop.  Hierdoor stijgt het waterpeil en kan het water beter infiltreren. Dit maakt het watersysteem meer klimaatrobuust, waardoor er meer water beschikbaar is. Naast de positieve impact op het voorkomen van droogte, zorgen deze werken voor een verbetering van de ecologische kwaliteit van de Gaverbeek en voor een hogere bescherming tegen wateroverlast.

Meer info:

Gaverbeek wordt 130 m langer

Ecologische inrichting waterlopen in De Gavers

Herstellen van de natuurlijke loop van de Gaverbeek

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.