Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Zulte: Boelakepont

Dit project behoort tot de Lokale Gebiedsdeal Droogte Geïntegreerde aanpak van de Leievallei Wervik-Deinze

De Gemeente Zulte wil met het project 'Boelakepont' de sponswerking van het projectgebied herstellen. Het hemelwater wordt gecapteerd en vervolgens beschikbaar gesteld aan de omgeving. Dit zorgt voor meer waterbeschikbaarheid in tijden van droogte. Technische oplossingen voor vertraagde afvoer worden gekoppeld aan ruimtelijke invullingen die plaats bieden voor natuur, recreatie en klimaatbestendige landschapsontwikkeling. 

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.