Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Dorpskern Opoeteren

Dit project behoort tot de Lokale Gebiedsdeal Droogte Stroomdal Bosbeek

De gemeente Opoeteren maakt werkt van een strategische en structurele ontharding van het centrum van Opoeteren. Dit gebeurt op een strategische plek waar dorpskern en beekvallei elkaar raken. Zo tracht men de natuurlijke valleiflank te herstellen. De kern van Opoeteren maakt hiermee ook opnieuw verbinding met haar ontstaansgeschiedenis die is toe te wijzen aan de aanwezigheid van de Bosbeek.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.