Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Stroomdal Bosbeek

Dit project behoort tot de oproep Lokale Gebiedsdeals Droogte en kadert binnen het Strategisch Project Het Nationaal Park Hoge Kempen

Stroomdal Bosbeek

De vallei van de Bosbeek is een unieke insnijding die het Kempisch Plateau voorziet in watervoorziening en berging waardoor de beek en haar zijstromen ecologisch, recreatief en functioneel cruciaal zijn. De vallei kampt echter met structurele systeemverstoringen waardoor droogte zich manifesteert doorheen heel de vallei. Met Stroomdal Bosbeek worden acties en maatregelen genomen met de focus op de bovenloop, om het watersysteem robuuster te maken, te herstellen en de sponswerking van de vallei te verhogen. Met deze Gebiedsdeal wordt tegelijk gewerkt aan het (her)connecteren van de dorpskernen van As, Opglabbeek en Opoeteren (Maaseik) met de vallei en de beek. Dit gebeurt dankzij een gecoördineerde aanpak waarbij belanghebbenden meer en structureel in overleg gaan en gemeenschappelijke doelen realiseren, met als doel om de bovenloop van de Bosbeek te versterken om op termijn deel te worden van het Nationaal Park Hoge Kempen.

Volgende projecten behoren tot de Lokale Gebiedsdeal Droogte 'Stroomdal Bosbeek':

Brongebied Bosbeek te As

Bovenloop Kleine Beek te Opglabbeek

Landschappelijke verbinding Bosbeek - Oudsberg in Opoeteren

Dorpskern Opoeteren

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.