Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Vlaggenschipproject Kleine Nete

Dit project kadert binnen de gebiedswerking van de Kleine Nete

Vlaggenschipproject Kleine Nete

Om de waterhuishouding in de open en de bebouwde omgeving te herstellen zet de Blue Deal in op natuurgebaseerde oplossingen en op natte natuur. Die oplossingen helpen om gebieden meer klimaatrobuust te maken doordat ze de sponswerking van de ondergrond herstellen. Deze projecten dragen bovendien bij aan het herstel van de biodiversiteit en het vasthouden van koolstof in de bodem. Deze project verhogen ook de leefbaarheid en de omgevingskwaliteit. In het kader van de Blue Deal zijn in Vlaanderen vier Vlaggenschipprojecten geselecteerd om deze oplossingen op grote schaal en binnen een integrale aanpak versneld te realiseren, via de uitvoering van heel wat concrete maatregelen op terrein. Deze projecten zijn ingebed in een brede gebiedswerking met alle betrokken actoren. 

Het Vlaggenschipproject De Kleine Nete in de provincie Antwerpen is één van deze projecten. Binnen dit Vlaggenschipproject wordt op verschillende locaties in de vallei van de Kleine Nete ingezet op valleiherstel via maatregelen die de infiltratie bevorderen, water opnieuw ruimte geven en natte natuurkernen herstellen. Binnen dit project worden ook flankerende maatregelen voorzien zoals het inzetten van specifieke instrumenten voor vergoedingen voor eigenaars en gebruikers en het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Vallei van de Kleine Nete en Aa van Kasterlee tot Grobbendonk. Om de ambitie van dit Vlaggenschipproject te kunnen realiseren zetten Departement Omgeving, de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) samen met verschillende andere partners hun schouders onder dit project. De afstemming tussen de verschillende projecten in de vallei van de Kleine Nete gebeurt onder coördinatie van de gouverneur. 

Volgende Blue Deal projecten maken onder meer deel uit van het Vlaggenschipproject Kleine Nete:

Herstel waterberging in Viersels Gebroekt

Onthardingsinitiatief 'De Grote Opkuis'

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Vallei van de Kleine Nete en Aa van Kasterlee tot Grobbendonk

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.