Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Groenblauwe verbinding Dormaalbeek

Dit maakt deel uit van het project 'Water als bondgenoot in de Getestreek: geïntegreerde oplossingen voor de Grote en Kleine Gete' binnen Water-land-schap 1.0 

Waterbeheerders, gemeenten en landbouw- en natuurorganisaties geven in de Getestreek uitvoering aan tal van initiatieven die de vallei van de Dormaalbeek meer klimaatrobuust maken. Bedoeling is om deze vallei in te richten als een robuuste groenblauwe verbinding tussen 5 dorpen. Om meer water ter beschikking te hebben tijdens droge perioden, worden aan het Panbrugge te Zoutleeuw verschillende maatregelen uitgevoerd die zorgen voor meer waterinfiltratie en die de buffercapaciteit verhogen. Deze maatregelen dragen ook bij aan de bescherming tegen wateroverlast.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.