Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Ecologisch herstel door sanering waterbodems en oeverzones

Ecologisch herstel door sanering waterbodems en oeverzones

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) staat in voor een ecologisch herstel van heel wat waterlopen. Zo wordt het slib geruimd in de Barebeek in Zemst, de Grote Laak in Tessenderlo, de Houtensluisvaart en de Stenensluisvaart in het Blankaartgebied, de Zuunbeek in Sint-Pieters-Leeuw, de Velpe in Halen, Hoelede en Vissenaken, de vijver aan Neeralfene molen, de Kleine Geul en de Nieuwe Watergang in Knokke, het Zuidervaartje in Brugge en Damme, de Lossing in Kinrooi, de Bosbeek in Maaseik, de Oude Demer in Diest en de Mandel in Ingelmunster. Door het uitvoeren van saneringswerken aan de waterbodem en de oeverzones kunnen de groenblauwe verbindingen in stand gehouden worden. De verhoogde sponswerking en natuurlijke buffercapaciteit zorgen dat er meer water beschikbaar is in de droge perioden. Het ruimen van vervuild slib en sedimenten draagt ook bij aan een verhoogde waterkwaliteit en biodiversiteit.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.