Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Automatisatie pompstation Kalkenvaart

Automatisatie pompstation Kalkenvaart

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) automatiseert het pompstation aan de Kalkenvaart. De pompen worden zo geregeld dat ze pas bij een hoger waterpeil beginnen te pompen. Dit helpt bij vernatting van de Kalkense Meersen. Doordat de omgeving langer water kan vasthouden is er meer water ter beschikking in tijden van droogte. De vernatting geeft ook kansen voor de ontwikkeling van natte natuur.

Meer info

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.