Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Banneux klimaatrobuust! in Hasselt

Dit project is onderdeel van de oproep Groenblauwe Parels.

De stad Hasselt pakt 6 uiteenlopende locaties aan in de wijk Banneux om er een onthardingsgolf te creëren. De speelplaatsen van kindercampus Mozaïek, Kindsheid Jesu en vzw KIDS worden groenblauw ingericht. Het bedrijventerrein Corda Campus legt een groenblauwe verbinding met de wijk aan en de stad zorgt voor een groenblauwe herinrichting van het openbaar domein. Als zesde onderdeel wil de stad Hasselt de wijkbewoners aansporen om hun (voor)tuin te ontharden. Wadi’s en begroeide infiltratiestroken zorgen ervoor dat er meer water kan infiltreren. Voor de beplanting wordt er gekozen voor inheemse kruiden en struiken met aandacht voor bestuiversvriendelijke soorten. Met deze extra stadsnatuur komt er een blauwgroene verbinding tussen twee bestaande groenpolen. Partners die hen hierin bijstaan en het belang van deze ingrepen mee verspreiden zijn de vzw Kannunik Triestscholen, de scholengemeenschap Sint-Quintinus, vzw KIDS, de POM Limburg en Hacosi cvba.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.