Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Waterskatepark sportsite te Liedekerke

Dit project behoort tot de Lokale Gebiedsdeal Droogte Op(en)ruimen van het Denderlandschap

De gemeente Liedekerke wil met dit project een waterskatepark realiseren. Hierbij wordt het skatepark ingezet als multifunctionele waterinfrastructuur waarbij een cascade wordt gecreëerd voor de opvang, vertraagde afvoer en infiltratie van regenwater. Daarnaast heeft de gemeente ook een ambitie voor waterhergebruik. 

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.